Jian Hua Nederland

Jian Hua betekent letterlijk “Bouw China”. Onze stichting heeft tot doel de chinese samenleving te dienen door samenwerking tussen de lokale bevolking en buitenlandse professionals, op basis van christelijke naastenliefde. Ons werk richt zich voornamelijk op onderwijs, ontwikkelingswerk, medische ondersteuning en sociaal werk, vooral bij de armere bevolkingsgroepen. Jian Hua Foundation (JHF) is een internationale organisatie met zo’n 200 medewerkers, waarvan 10 uit Nederland. Jian Hua werkt zonder winstoogmerk en laat zich niet in met politieke en religieuze activiteiten die in strijd zijn met de ­­chinese wetgeving.

Onze doelstellingen

 • Dienen van de chinese samenleving
 • Werven van toegewijde JHF-werkers vanuit Nederland
 • Ondersteuning geven aan onze werkers in China
 • Informeren van onze achterban dmv lezingen, nieuwsbrieven, bijeenkomsten e.d.
 • Fondsen werven om het werk van JHF te ondersteunen

Het bestuur van Stichting Jian Hua Nederland

Het bestuur van Jian Hua Nederland bestaat uit 7 personen, zie foto. Staand v.l.n.r.: Elise Pater (secretaris), Bart Pater, Peter Klaassen en Jaap Nijsse (voorzitter). Zittend v.l.n.r.: Christel Anker, Brigitta Klaassen (penningmeester) en Carolien Nijsse.

 

 

 

Werken in China?

Als u geinteresseerd bent om samen met ons in China te dienen, dan zijn er heel wat mogelijkheden, toegesneden op individuele gaven en ambities. Wij zien er primair naar uit om mensen te vinden die voor langere tijd in China werkzaam willen zijn. JHF helpt nieuwe medewerkers met een grondige taalstudie en uitgebreide culturele vorming.

Daarnaast hebben we ook mogelijkheden voor mensen die gedurende een aantal maanden in China willen dienen. Wij verwijzen u hiervoor naar onze engelstalige pagina

 

Nieuws en agenda

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief

Klik hier voor de agenda

 

Uit de nieuwsbrieven: 

  Beste vrienden van JHF,

   

  Allereerst willen wij u namens Stichting Jian Hua Nederland alle goeds toewensen voor het jaar 2013. Bijgaande ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van dit jaar.

   

  Graag nodigen wij u van harte uit voor onze vriendenavond op D.V. 24 januari. De locatie waar deze vriendenavond wordt gehouden is Hervormd Centrum Elim, Burgemeester Talsmaweg 19, Kamerik. Meer informatie leest u in de nieuwsbrief.

  We hopen u op de 24e te ontmoeten!

   

  Hartelijke groeten,

   

  Namens het bestuur,

   

  Bart & Elise Pater

  Contact

  Voor informatie en aanmelding voor de nederlandse nieuwsbrief kunt u zich wenden tot onderstaand adres.

   

  Stichting Jian Hua Nederland

  Brederhorst 22

  6714 KD Ede

  Tel: 0180 611420

  e-mail: jhf-netherlands AT jhf-china.org

   

  Giften

  U kunt uw giften voor Jian Hua overmaken op Gironr 8043427 van
  Stichting Jian Hua Nederland te Ermelo. Onze Stichting heeft de
  ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn bij de belasting.
  Klik hier voor de volledige ANBI verantwoording van onze stichting.
  Naast algemene financiële steun is het mogelijk specifieke personen
  of projecten te steunen. Voor informatie en machtigingen kunt u
  contact opnemen met bovenstaand adres. 

   

  To top

  Last updated on: Mon Aug 11 16:33:34 2014 by: Lillian Lee
  ©2009 Jian Hua Foundation Ltd
  Serving the communities of China with hope and love
  以希望和爱心,参与社会建设。