Samenwerken met de blote voeten dokter

De gezondheidszorg in China is een overheidsinstelling. Het systeem wordt aangestuurd vanuit Peking door het gezondheidszorg departement, die het beleid in de provincies vaststelt. Op provinciaal niveau delegeert men de verantwoordelijkheid aan het Prefectuur Gezondheids Bureau, die op zijn beurt de Bureaus in de Districten aanstuurt. Vanuit het District worden projecten opgezet, begeleid en draagt men verantwoordelijkheid voor de klinieken. De dokters en verpleegkundigen in de klinieken hebben als taak de dorpsdokters te begeleiden.

 

De ‘blote voeten dokters’ –eens door Mao Zedong ingesteld- wonen en werken in het dorp, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de dorpsbewoners in geval van ziekte. Naast hun dagelijkse werk op het veld zijn deze blote voeten dokters ook verantwoordelijk om het immunisatie programma van de overheid in praktijk te brengen.

 

Een bezoek aan een dorp is altijd interessant. De eerste vraag is altijd of de blote voeten dokter aanwezig is én te vinden is. Als deze is gevonden, lijkt het bezoek al een succes. We informeren naar de gezondheidstoestand van het dorp. Zijn er nog kinderen geboren? Zijn de immunisaties gegeven? De dorpsdokter beantwoordt uit het hoofd, de dokter noteert zorgvuldig.

 

Als de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, kan de terugreis worden aanvaard. Een rapport wordt uitgebracht naar de County leiders. Weer een taak volbracht. Het systeem werkt, dat kan gezegd. Projecten van JHF in de gezondheidszorg zijn veelal gericht op training. Het overdragen van kennis is zinvol gebleken, al is het voor gezondheidswerkers wel moeilijk om het geleerde in praktijk te brengen. Vandaar dat er toenemend wordt gekeken naar mogelijkheden om samen te werken. Immers in het samenwerken worden verschillen waargenomen in methodes, behandeling en niet in het minst in attitude van de werkers. Het geeft mogelijkheden om te overleggen, te discussiëren en motiveren.

 

Terug naar Jian Hua Nederland

Last updated on: Fri Jul 10 16:40:02 2009 by: Narci Herr
©2009 Jian Hua Foundation Ltd
Serving the communities of China with hope and love
以希望和爱心,参与社会建设。